امکان تولید نانوذرات فلزی با بازده بالا و اندازه بسیار کوچک

یک محقق فیزیک اتمی دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشی امکان تولید نانو ذرات فلزی را به روش تخلیه الکتریکی جریان مستقیم با بازدهی بالا و اندازه بسیار کوچک فراهم آورده است. 


به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نتایج پژوهشی که به همت محققان فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد، امکان تولید نانوذرات را به روش تخلیه الکتریکی جریان مستقیم با بازدهی بالا و اندازه بسیار کوچک را فراهم می آورد.
در روش ارائه شده که در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد فاطمه نایب علی محمد، دانش‌آموخته رشته فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان "ساخت نانوذرات فلزی به روش تخلیه الکتریکی در محیط مایع" ارائه شد، امکان تخلیه الکتریکی جریان مستقیم با بازدهی بالا و اندازه کوچک فراهم می شود.
این روش می تواند به عنوان روشی آسان و سریع برای تولید انواع نانوذرات در محیط‌های معدنی و آلی دلخواه به کار گرفته شود.
نایب علی محمد در خصوص طرح تحقیقاتی خود گفت: یکی از روش‌های ساخت نانوذرات استفاده از تخلیه الکتریکی در خلاء، گاز فعال و یا محیط‌های مناسب دیگر است که در این صورت می‌توان نانوذرات پایدار با خلوص زیاد و قابلیت کاربردهای مختلف تهیه کرد.
این پژوهش با هدف ساخت نانوذرات فلزی مس و نقره در بستر مایع به روش تخلیه الکتریکی جریان مستقیم و بررسی فرآیندهای مهم کندوگداز در تشکیل نانوذرات انجام شد.
دانش آموخته رشته فیزیک اتمی در تشریح مراحل انجام این پروژه افزود: ابتدا نانوذرات فلزی مس و نقره ساخته و مشخصه‌یابی می شوند و علاوه بر این برای بررسی عوامل مهم در فرآیند ساخت، کندوگداز نانوذرات نقره و مس در برخی مایعات و با تغییر جریان فرآیند تخلیه الکتریکی مستقیم، انجام گرفت. کندوگداز مس در آب نیز نمونهای از تغییر ساختار الکترود و تشکیل نانوذرات اکسیدی به نمایش گذاشته است.
برای مشخصه‌یابی نانوذرات از میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM، میکروسکوپ الکترونی روبشی- SEM، طیف پراش پرتو- X و طیف سنجی UV/Vis استفاده شد.
وی گفت : با توجه به نتایج بدست آمده ساز و کار کلی کندوگداز در تشکیل نانوذرات مطالعه و توصیف شد. با ساخت نانوذرات در محیط‌های مختلف اثر محیط مایع بر رشد و پایداری نانوذرات نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت : نتایج این پژوهش توصیف مناسبی از کل فرآیند بسیار پیچیده کندوگداز به روش تخلیه الکتریکی جریان مستقیم در محیط مایع فراهم می‌آورد.
این پژوهش با راهنمایی دکتر رسول ملک فر، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

/ 0 نظر / 34 بازدید