# دنیای_شیمی

گزارشکار شیمی آلی 2

آزمایشهای موجود در این گزارشکار: 1.    آزمایش فریدل کرافتس 2.    کروماتوگرافی 3.    شناسایی الکلها 4.    سنتز اتیل استات 5.    شناسایی آلدئیدها 6.    سنتز آسپیرین 7.    سنتز متیل ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 337 بازدید